Desenvolupament de persones i equips

Ets aquí:Inici»Com?

1.  Diagnòstic de la situació actual:

Detectem les necessitats percebudes per l’empresa i pels futurs participants en l’acció de desenvolupament mitjançant preguntes sobre les seves fortaleses i les seves àrees de desenvolupament. Apreciar les fortaleses i acceptar les àrees de millora facilita l’obertura i la bona predisposició cap a l’aprenentatge.

Objectiu:

Identificar. Quin és el nostre punt de partida?

2.  Definició dels objectius:

Acompanyem les parts implicades perquè visualitzin, somiïn i dissenyin un futur millor. És fonamental perquè anhelin la transformació buscada.

Objectiu:

Definir objectius precisos i mesurables permet ser eficaços. Quins resultats volem obtenir?

3.  Valoració de les partes implicades:

Identifiquem les persones clau que han de participar en l’acció, en funció dels objectius definits.

Objectiu:

Definir als membres de l’equip de treball. Qui ha de participar?

4.  Disseny del projecte a mida:

Dibuixem el teu projecte, integrant enfocaments, tècniques i metodologies de diferents disciplines humanistes. Una visió integral, juntament amb la nostra experiència com a consultoria d’empreses, ens donen l’experiència i la versatilitat per a definir un projecte dirigit a la consecució dels objectius.

Objectiu:

Definir el pla de treball. Com aconseguirem els resultats?

5.  Realització del procés de desenvolupament:

Els processos de desenvolupament persegueixen la presa de consciència, assumir la pròpia responsabilitat, potenciar o dotar les habilitats adequades i comprometre’s en un pla d’acció reptador i realista.

Objectiu:

Activar el pla de acció dissenyat. Posem mans a l’obra!/Fem-ho!

6.  Avaluació dels resultats:

En finalitzar el procés ens reunim amb els responsables del projecte per analitzar el feedback dels reptes assolits, així com oferir recomanacions per impulsar l’aplicabilitat dels plans d’acció

Objectiu:

Monitorar els resultats aconseguits i detectar oportunitats de millora. Què hem aconseguit?

7.  Seguiment dels resultats:

Suggerim realitzar un seguiment dels plans d’acció transcorreguts dos mesos des de la finalització del procés de desenvolupament. El seguiment permet potenciar els resultats, reconèixer els assoliments i identificar obstacles en la consecució dels objectius, així com els recursos per contrarestar-los

Objectiu:

Treballar les oportunitats de millora. Què podem fer per sostenir els resultats en el temps?