Desenvolupament de persones i equips

Ets aquí:Inici»Què faig?

1. Coaching executiu:

Orientat a facilitar la consecució dels objectius personals i professionals. Treballem els seus propòsits i els acompanyem perquè puguin donar el millor d’elles mateixes. Les fases del treball de desenvolupament passen per: focalitzar l’objectiu, determinar què fer per aconseguir-ho i finalment, fer-ho (actuar)

2. Coaching d’equips:

Orientat a equips de treball en la definició i consecució dels objectius que es proposen, per així aconseguir millors resultats. Els objectius poden ser major cohesió en l’equip, major comunicació amb el propi equip o amb els altres, més eficàcia, millor fluïdesa en els rols, millor lideratge, etc.

3. Formació:

Desenvolupem les habilitats necessàries per a la gestió de la persona (intel·ligència emocional, gestió del temps i estrès, …) i la seva interacció amb els altres (treball en equip, direcció de l’equip de treball etc.).