Desenvolupament de persones i equips

Ets aquí:Inici»Eva News»Coaching d’equips per a despatx d’arquitectes

Coaching d’equips per a despatx d’arquitectes

Dimecres, 20 febrer 2013 16:31

El canvi en un despatx d’arquitectes a través del coaching d’equips

Feedback està a punt de finalitzar un projecte de coaching d’equips en un despatx d’arquitectes. Ha estat un procés de reinvenció complet, que volem explicar com a mostra dels beneficis que es poden assolir amb un procés de canvi ben gestionat.

La demanda de l’acció va sorgir del mateix equip que, davant la situació econòmica actual, amb una davallada de feina considerable, havia creat un entorn amb una estat d’ànim baix, amb poc treball en equip, en confusió i amb objectius poc clars a nivell comú per abordar els canvis de l’entorn. Un cop identificades les necessitats de l’equip, es va marcar com a un dels objectius del pla de treball reconèixer les fortaleses i l’actiu que havien acumulat al llarg de la seva trajectòria, així com identificar quin nou rumb podien i volien emprendre mantenint el mateix equip.

Els resultats del canvi han estat espectaculars. L’equip està construint unes bases sòlides per dissenyar el nou projecte. Aprofitant tot el valor acumulat, l’equip està escollint quines coses vol evitar de l’anterior projecte, quines coses vol conservar, com volen ser com a equip, quin rol vol jugar cadascú i ja estan prenent accions i decisions operatives de cara al nou projecte. En definitiva, estan creant un nou projecte per complet: amb una nova marca, estan  redibuixant un nou model de negoci i estan canviant els rols que tenien dins l’equip, identificant qui podia fer què de la millor manera en funció de les seves capacitats.

Així, han agafat del passat tot allò que havia funcionat i que continuava sent vigent, però transformant-t’ho en un nou projecte que els està retornant la il·lusió i el sentit d’equip.

Feedback ha aplicat la metodologia del coaching d’equips en aquest cas, identificant els objectius de l’equip, mitjançant entrevistes individuals amb cadascun dels membres de l’equip, per definir una proposta i un pla de treball. Una vegada identificats els requeriments, s’han realitzat sessions amb activitats que els han permès consensuar els seus objectius. Al final de cada sessió, s’ha proposat un pla d’acció amb activitats vinculades a l’objectiu que s’ha marcat.

Així s’està avançant de manera conjunta en la definició d’uns objectius comuns. A banda de la reorientació del model de negoci, l’equip està trobant noves maneres de relacionar-se per assolir els seus objectius.